3 de març 2014

JOC LLIURE

Per l’infant el joc és el punt de partida per al desenvolupament dels seus aprenentatges. La línia metodològica que seguim a la Baldufa va molt encaminada en aquesta línia, és a dir, els infants trien a què volen jugar, amb qui volen jugar i quan volen jugar.

Mitjançant aquest joc ells i elles van descobrint el seu entorn, coneixent els companys/es, aprenent a compartir, a esperar, a concentrar-se en allò que estan fent...

Les mestres, per la nostra part hem d’adequar l’espai i proporcionar el material necessari per a què aquest joc lliure es desenvolupi correctament. I com ho fem? Intenten variar el material que reben els infants, per tal de que sigui atractiu i ric en les formes de presentació; d’aquesta manera el seu interès creix de forma considerable. L’adult ha de ser conscient de tots els processos pels quals passen els infants durant els primers anys de vida, els conegui i doni temps, espai, tranquil·litat i material adequat a cadascun dels infants.

Avui volem compartir amb vosaltres uns vídeos que hem pogut recollir d’aquests moments màgics que podem viure cada dia aquí a l’escola.
Esperem que gaudiu mirant-los.El respecte a l’activitat autònoma de l’infant per part de l’adult suposa la capacitat d’observar l’infant i comprendre que tot allò que l’infant de manera autònoma en la seva activitat lliure ens pot servir de guia per saber què necessita fer. –Sonia Kliass

Carme i Mireia