26 de juny 2014

JOC I APRENENTATGE

Podem considerar el joc com una activitat que sorgeix de manera natural en tots els infants. Mitjançant el joc els infants comencen a relacionar-se amb el seu entorn, descobreixen les seves possibilitats, descarreguen impulsos i expressen emocions, aprenen normes i regles de la societat en la qual viuen i interpreten la realitat. El joc també afavoreix el desenvolupament motor, afectiu, intel·lectual i social de tots els infants. Per tan el joc és una font d’ aprenentatges i és per totes aquestes raons que el considerem  com una de les activitats bàsiques de la nostra escola.
A la Baldufa considerem que aquest joc ha de ser espontani, els nens i nenes han de poder escollir a què volen jugar, amb qui volen jugar i quan volen jugar. Les educadores hem de proporcionar als infants un material  adequat a cada edat i l’espai necessari per que ells/es puguin desenvolupar-lo de manera correcte i lliurement.
Al Grup 3 els infants necessiten espais oberts on puguin córrer, saltar, gronxar-se, jugar amb sorra...és per això que donem molta importància a sortir cada dia al jardí on troben moltes activitats per satisfer aquesta necessitat de moviment.


Però a aquesta edat també dediquen el seu temps a activitats més tranquil·les i que requereixen més concentració  així com també habilitats  manuals com  per exemple jocs de construcció, peces d’ enfilar, ús de les tisores i el punxó, manipulació de diferents materials...Tots aquests jocs són importants pel desenvolupament infantil, ja que afavoreixen la motricitat de mans i dits, la coordinació mà- ull i la capacitat d’ atenció i concentració  entre d’altres coses.


Finalment a aquesta edat entre 2 i 3 anys, els infants comencen a iniciar-se en el joc simbòlic, és a dir, imiten situacions de la vida quotidiana així com també moments que observen en la seva realitat més propera. Per tan hem d’oferir-los racons que facilitin aquest tipus de joc com ara la cuineta, les nines, els cotxes...però també materials diversos per tal d’afavorir la seva creativitat, per exemple una caixa gran pot perfectament convertir-se en un cotxe,  un llitet, un escenari per cantar...

"L'infant té llibertat i oportunitat de manipular i utilizar la seva mà de forma lògica, amb conseqüències i fent servir diferents elements reals, desenvolupa una fort personalitat"
Maria Montessori