21 d’oct. 2014

BENVINGUDA

Com venim fent des de fa anys, l’AMPA ens encarreguem de fer d’enllaç entre les famílies i l’escola. Creiem que és necessari crear canals de comunicació  i coordinació per a què els nens/es es desenvolupin intel·lectualment, emocionalment i socialment en les millors condicions. Aquest enllaç és importantíssim per generar confiança entre pares, mares i mestres.

Estudis sobre la participació de pares i mares en la vida escolar assenyalen que, una implicació activa es materialitza en una autoestima major dels infants, un millor rendiment escolar, millors relacions entre progenitors i fills i actituds més positives dels pares cap a l’escola.

Un cop entès la vital importància que té la comunicació entre totes les parts que formem el sistema educatiu, des de l’AMPA participem en una sèrie de reunions amb totes les parts:

 • Reunions amb l’equip directiu del centre.
 • Reunió d’inici de curs conjuntament amb les mestres i pares/mares, donant informació de l’associació.
 • Reunió de benvinguda a les noves famílies, informant de qui som, quines són les nostres tasques i animant-los a participar de manera activa en l’AMPA.
Els objectius que ens plantegem aquest curs són:
 • Fomentar la comunicació i participació entre tots els membres de la comunitat escolar.
 • Atendre i escoltar les demandes de les mares i pares i traslladar-les als òrgans corresponents.
 • Participar i dinamitzar les festes de l'escola
 • Col·laborar en l’adquisició de material i recursos que millorin la formació dels nostres fills/es
 • Col·laborar en activitats proposades per l’equip educatiu.
Gràcies a l’aportació que van fer les famílies sòcies de l’AMPA al llarg del curs 2013/2014, varem poder invertir part d’aquesta aportació en activitats i festes que van beneficiar i gaudir els nostres fills/es:
 • Durant el curs es va celebrar el cagatió, on cada alumne/a va gaudir d’un petit regal: un llibre pels més grans i un llibre per colorejar amb colors pels més petits.
 
 • Per Sant Jordi varem contractar un espectacle que es va celebrar durant les hores lectives per afavorir que tots els nens poguessin assistir-hi.
 
 • També es va subvencionar una de les sortides anar al Centre Cultural, on van anar a veure titelles.
 • Per últim es va organitzar el sopar de germanor on l’AMPA es va encarregar, conjuntament amb les mestres, de contractar un espectacle pels nens/es i també va aportar les begudes, els sucs i el cafè. A més, en aquesta festa vam fer unes medalles per als infants que marxen de l’escola. El curs passat el sopar de germanor  va aportar dues novetats: la primera és que es van llogar uns castells inflables per dinamitzar la festa; i en segon lloc va ser un sopar de germanor temàtic (la temàtica era hawaïana).

 
Tot això no hagués estat  possible sense l’entrega i la implicació de tots els  membres de l’AMPA, que lluiten pel benestar dels infants i duen a terme tots els objectius que es van  proposant any rere any.

Els nous membres que formen part de la Junta són:

 
 • Presidenta: Sandra Obrero (mare del Guillem Haro, Grup mixte).
 • Tresorera: Vanessa Dominguez (mare de la Daniela Insua, Grup Mixte).
 • Vocal: Sussana Gómez (mare de la Mar Balcells, Grup Mitjans).
Des de l’AMPA fem una crida a totes les famílies de l’escola a que es facin membres de la junta o a col·laborar activament en les propostes que fem durant el curs i/o implicar-se  aportant noves idees. Com hem dit abans, és molt important la implicació de les famílies en la vida escolar dels nens/es, és només així com es pot fer possible la comunicació entre famílies i escola.

Atentament,
l'AMPA de EBM La Baldufa