15 d’oct. 2013

CONSELL ESCOLAR


Tal i com us hem anat informant hem de renovar la persona que fa de representant familiar al Consell Escolar.
El consell escolar és un òrgan de participació de la comunitat educativa format per la direcció, un representant de mestres, un representant de les famílies, un representant de serveis i un representant de l’ajuntament.

Les seves funcions són:
1.Aprovar el projecte educatiu.
2.Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
3.Aprovar les propostes d'acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.
4.Aprovar les normes d'organització i funcionament i les modificacions corresponents.
5.Aprovar la carta de compromís educatiu.
6.Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries i d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
7.Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre.
8.Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn.

 A continuació us presentem a la persona que s’ha presentat al càrrec indicat:
 
 
L’Esther és la mare de l’Adrià del grup-1. L’Esther és una mare amb experiència a la Baldufa perquè ja va portar a la Júlia i a la Martina a la nostra escola. Estem molt contents de poder comptar amb la seva participació.

A continuació us presentem el calendari del procés electoral:

1 d’octubre
PUBLICACIÓ DELS CENSOS ELECTORALS
7 d’octubre
PUBLICACIÓ DELS CENSOS DEFINITIUS
14 d’octubre
TANCAMENT   CANDIDATURES
15 d’octubre
PUBLICACIÓ DE LES CANDIDATURES
21 d’octubre
ÚLTIM DIA PER PRESENTAR ALEGACIONS
28 d’octubre
CONSTITUCIÓ DEL NOU CONSELL ESCOLAR